Musíme zdanit jednorázový výdělek?

Možnost vydělat si nějaký finanční obnos, potěší každého. Máte možnost, sem tam, prodat nějaký váš výrobek nebo přebytek zemědělských produktů ze zahrádky, prodáváte občas třeba med nebo vejce? Pomáháte na stavbě někomu známému za úplatu nebo pronajímáte movité věci za finanční obnos? Jednou za čas prodáte nějaké své umělecké dílo nebo upletete košík? Pak vás možná bude zajímat, jestli jste povinni, tento příjem zdanit.
koše jablek
Kdy jsme od zdanění příležitostných příjmů osvobozeni?
Osvobozeni od placení daně z příjmu, jsou všichni ti, u kterých roční příjem za tyto aktivity, nepřesáhne třicet tisíc korun.Příjmy z této činnosti, ale musí být nepravidelné. V žádném případě se nesmí pravidelně opakovat.Pokud byste se rozhodli, například výpěstky za zahrady prodávat pravidelně, vznikli by vám povinnosti stejné, jako pro všechny osoby OSVČ. Pokud by výdělečná činnost byla provozována pravidelně a vy nebudete povinnosti OSVČ splňovat, mohla by vám být udělena pokuta, za neoprávněné podnikání. Abyste se tomuto nepříjemnému kroku vyhnuli, prostudujte si Obchodní zákoník – podnikání a Živnostenský zákon. V případě, že váš příjem za jednorázové výdělky tuto sumu přesáhne, byť třeba jen o jednu korunu, pak vám povinnost k podání daňového přiznání vzniká. V daňovém přiznání, musíte uvést veškeré příjmy z této činnosti. Znamená to, že nedaníte pouze příjmy, které jsou nad určený limit třiceti tisíc, ale příjmy celkové. Výhodou jednorázových výdělků je skutečnost, že nemusíte být vlastníkem živnostenského oprávnění. Nemusíte mít ani pracovní smlouvu, ale ani dohodu o provedení práce. I tady, ale stále platí podmínka, nepřesáhnutí sumy třiceti tisíc.
kovové peníze
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jednorázový výdělek může mít každá osoba – živnostník, důchodce, zaměstnanec, ale i maminka na mateřské dovolené nebo student.

Nezařazené