Návrat k pohybu

Nemoc ani úraz nejsou ničím, co bychom v našem životě postrádali. Nikdo není nadšený z toho, když ho zastihne nějaký dočasný zdravotní handicap a snaží se ze všech sil vrátit do běžného denního života. O to horší to oproti zbylé populaci mají ti, kdo se věnují denně sportu. Jak se ke sportování vrátit po nemoci nebo delší rekonvalescenci po úrazu a hlavně, bezpečně?

panáček mezi kameny

Všechno má svůj čas. A to se týká i období, kdy se po nemoci vracíte do normálního života. Spěchat se má pomalu, a to platí hlavně v případě, kdy se jedná o vaše zdraví. Vždy byste měli dát na radu lékaře a dbát jeho doporučení, nesnažte se dohnat ztracený čas zbytečným přetěžováním se. To může vést v tom horším případě k tomu, že vaše rekonvalescence potrvá delší dobu.

Běžným onemocněním, které všichni dobře známe, je chřipka. Ta trvá tak sedm dnů, poté můžete pomalu začít s fyzickou aktivitou, ale v menším rozsahu a postupně přidávat. Problémy s plícemi signalizuje kašlání, dokud zcela neodezní, sport vynechte.

Rozsáhlejší a vleklejší virové infekce napadají různé tělesné orgány, následuje pocit únavy, čímž dává tělo na vědomí to, že není na fyzickou zátěž připravené. Pokud si přeci jen chcete nějaké to hýbání dopřát, spokojit se musíte s krátkými procházkami a opravdu jen lehké posilující cviky.
seniorka s chodítkem

Operace jsou náročným zásahem do lidského organismu, je nutné, aby rána byla zhojena. Pohyb se doporučuje v případě, kdy se nejedná o sport rizikový nebo takový, který by mohl mít negativní vliv na operované místo.

Dost závažným onemocněním dnešní doby je infarkt, postihuje muže i ženy, sportovce i ty, kdo nikdy sportu moc nedali. Aktivita je naopak doporučována, ale vždy by měla být prokonzultována s lékařem. Vhodná je chůze nebo jízda na kole. 

Závěrem lze říci, že pohyb ano, ale vždy jen takový, aby vás nijak neohrožoval po stránce zdravotní.

Nezařazené