Porodnost

Čím to je, že porodnost v naší republice neustále klesá? Důvodem nízké porodnosti je z největší části špatná finanční situace mladých rodin. Dalším důvodem může být nedostatečná sociální podpora pro rodiny s dětmi. Dalšími důvody mohou být – kariérismus, velké náklady spojené s výchovou dětí či obavy z budoucnosti v době ekonomické krize.

Sice dostanete porodné, v roce 2017 se příliš nezmění od loňského roku:
13 000 Kč při narození prvního dítěte
10 000 Kč při narození druhého dítěte
23 000 Kč při narození obou dětí současně (dvojčata)

Abyste však měli nárok na porodné, celkový součet příjmů Vaší rodiny nesmí překročit 2,7 násobek životního minima, snadno si na internetových kalkulačkách můžete spočítat, zda byste na něj měli vůbec nárok, a hlavně je to částka jednorázová.

Porodnost se nesnižuje jen v České republice, ale celkově po celém světě, příkladem může být Čína, kde se v dřívějších dobách rodilo dětí mnohem víc, v dnešní době se v Číně,kvůli tvrdé státní regulační politice v posledním období značně snížila porodnost. Tamější úroveň plodnosti dnes dosahuje 1,7 dítěte na ženu a je srovnatelná se situací v řadě evropských zemí. Přirozený přírůstek čínské populace, který činí 0,6 procent ročně, je již výrazně pod celosvětovým průměrem.

Je paradoxní, že celkově ale počet obyvatel narůstá, tzv. populační exploze je jedním ze základních globálních problémů lidstva. Každou minutu se totiž na planetě narodí asi 250 dětí a zároveň 100 lidí zemře. V roce 2011 dosáhla světová populace výše 7 miliard. V roce 2050 se prý zvýší celková populace na 9,2 miliard.

Za těmito celkovými údaji musíme vidět značné regionální rozdíly, a to nejen ve změnách početního stavu populace, ale i v kvalitě života. Největší nárůst populace je totiž v méně rozvojových zemích, kdy ženy nepoužívají antikoncepci, nemají možnost přerušení těhotenství apod., na rozdíl od zemí vyspělých, kde ženy těchto možností využívají.

Nezařazené