Co je vlastně HDP?

Mnoho lidí ani neví, co HDP znamená a ani k čemu slouží. Proto si o tom řekneme trochu více. HDP je HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT, což je celková hodnosta statků a služeb vytvořených za určité období (1 rok) výrobními faktory na území státu. U HDP je pro nás důležitá spotřeba domácností, hrubá investice soukromých domácích firem, vládní nákupy a čistý vývoz. Tyto všechny čtyři složky se počítají do HDP.

Ukazatel HDP je zjišťován například výdajovou metodou. Dalšími možnostmi pro vyjádření ukazatele HDP je: A) NOMINÁLNÍ PRODUKT (je počítán v tzv. skutečných cenách roku, jeho hodnota tedy může být zkreslena inflací), B) REÁLNÝ PRODUKT (počítán ve stálých cenách, je očištěn o případnou inflaci) a například C) POTENCIÁLNÍ PRODUKT (to je teoretická úroveň HDP při plném využití všech výrobních zdrojů, používá se k vyjádření hranice produkčních možností země).

ekonomika

Co je čisté ekonomické bohatství? To jsou statky a služby, které si domácnosti vyrobily pro vlastní spotřebu a trhem vůbec neprošly. Zároveň to jsou statky a služby, které prošly tzv. černou a šedou ekonomikou. Velkým problémem je již zmiňovaná černá a šedá ekonomika. Šedá ekonomika – ekonomické vztahy, které bohužel porušují běžné etické a morální normy. Jsou na hranici se zákonem. Černá ekonomika – ekonomické vztahy, které už rovnou porušují zákony dané země a jsou tak trestně postižitelné. 

ekonomika

U HDP existuje HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS, který vyjadřuje výkyvy, které se opakují ve výkonnosti ekonomiky. Zároveň se výkyvy opakují v cyklech, mají tvar sinusoidy a má to 4 fáze. První fází je EXPANZE. U expanze HDP roste, zvyšuje se zde poptávka, roste zisk, platby i objem investic. Druhou fází je VRCHOL. Růst HDP zde dosahuje vrcholu, ale dané tempo přírůstku se snižuje, firmy sice stále zvyšují svou nabídku, ale poptávka se bohužel nezvyšuje a může i zaostávat. Ze zaostávání může vznikat přehřátí ekonomiky (v oběhu je větší množství peněz, než odpovídá růstu reálných výkonů. Respektive je trh nasycen. Třetí fází je RECESE (krize). U recese HDP klesá, poptávka je zde nižší než nabídka, podniky omezují svou produkci, propouštějí zaměstnance, Může dokonce docházet i ke krachu slabých podniků. Recese nastává, pokud HDP klesá 2 čtvrtletí po sobě. A poslední fází je SEDLO (dno). Zde dochází k vyrovnání nabídky a poptávky, ekonomika se uzdravuje, firmy minimalizovaly náklady a ceny.

HDP je velice důležitá součást naší ekonomiky, a proto by co nejvíce lidí mělo vědět, o co tu vlastně jde a co HDP vůbec je.